Privacy Statement

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Optiek Exclusief BVBA (hierna genoemd “Optiek Exclusief”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) de website http://www.optiekexclusief.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Optiek Exclusief en haar klanten, prospecten en business partners.

Optiek Exclusief wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Optiek Exclusief verzamelt, alsook over de wijze waarop Optiek Exclusief deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Optiek Exclusief.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Optiek Exclusief kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Bedrijf

Optiek Exclusief verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Optiek Exclusief, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, de dag en het uur waarop u de Website bezoekt, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Optiek Exclusief toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

WIJZE VAN VERZAMELING

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Correspondentie met en uitgaande van Optiek Exclusief
 • Bezoek van de Website

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Optiek Exclusief kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van communicatie
 • Het verzenden van (gerichte) marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van (informatieve) nieuwsberichten, al dan niet verband houdende met de sector waarin u actief bent

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera.

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Optiek Exclusief zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Optiek Exclusief. Indien het noodzakelijk is dat Optiek Exclusief in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal Optiek Exclusief uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Optiek Exclusief uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@optiekexclusief.be in te vullen en aan Optiek Exclusief te bezorgen via email of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Optiek Exclusief mogelijks over beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Optiek Exclusief verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Optiek Exclusief.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Optiek Exclusief verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Optiek Exclusief zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Optiek Exclusief , de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Optiek Exclusief in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Optiek Exclusief verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

KLACHTEN

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Optiek Exclusief uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

COOKIES

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt Optiek Exclusief u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Optiek Exclusief maakt gebruik van de hierna bepaalde cookies:

Bij een bezoek aan deze website van Optiek Exclusief verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics.

 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Optiek Exclusief maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Optiek Exclusief te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Optiek Exclusief zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Sessiecookies: Deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

CONTACTEER OPTIEK EXCLUSIEF

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Optiek Exclusief uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Optiek Exclusief bvba
Korenmarkt 14
8870 Izegem
Tel: +32(0)51 30 19 86
info@optiekexclusief.be
www.optiekexclusief.be

Kom langs in onze winkel Wij zijn vandaag open tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kies je geschenk

Blijf je graag op de hoogte van onze nieuwe brillencollecties, acties of nieuwe technologische evoluties inzake hoortoestellen? Laat dan hier je mailadres achter. Dan weet je het straks als eerste.

Kom in afwachting langs in onze winkel en breng je inschrijvingsbevestiging mee. Je krijgt alvast een leuke attentie: poetsdoekjes voor je bril, een set oordopjes of een set speelkaarten.

Hou me op de hoogte over:
Je e-mailadres:
Korenmarkt 14 8870 Izegem
 • Chanel
 • Bulgari
 • Dolce&Gabana
 • Giorgio Armani
 • Michael Kors
 • Oakley
 • River Woods
 • Guy Laroche Paris
 • Louis Belgium
Optiek Exclusief
Korenmarkt 14
8870 Izegem
Tel: 051 30 19 86
Fax: 051 32 05 27
E-mail: info@optiekexclusief.be
Openingsuren
Maandag tot vrijdag: 9 - 12 uur en 14 - 18.30 uur
Zaterdag: 9 - 12 uur en 14 - 18 uur
Bekijk de parkeermogelijkheden